هدف از این جشن کاهش دادن خشم در کودکان می باشد و این یک ایده ساده است به این شکل که کودکان با پاره کردن تصادفی روزنامه ها با صدای بلند در شرایطی آزاد رهایی و آزادی را تجربه کرده و با پاره کردن همگانی روزنامه ها هیجان خود را زمین می گذارند.

دیدنی ها

تو جشن های خانه مداد رنگی خیلی به بچه ها خوش میگذره

مهدکودک خانه مدادرنگی

ارتباط با مربیان حرفه ای و ایجاد رابطه دوستی عمیق با دیگر کودکان چیزی است که می تواند زندگی فرزندانمان را از همان کودکی رنگی کند. ما در خانه مدادرنگی تمام تلاشمان را می کنیم تا با کمک مربیان حرفه ای و به پشتوانه تجربه چندین ساله در این زمینه، رنگ خوشبختی را برای کودکان شما به ارمغان بیاوریم.

        

تماس با ما