سبدخرید

برچسب محصولات

22 آوریل · خانه مدادرنگی · بدون دیدگاه

آموزش کلاس بنفشه ( ۵ تا ۶ سال ) – ۹۹

آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۶             آموزش یکشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۷                 آموزش دوشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۸             آموزش سه شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۹         آموزش چهارشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۰         آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۳               آموزش …

ادامه مطلب

22 آوریل · خانه مدادرنگی · بدون دیدگاه

آموزش کلاس اقاقیا ( ۴ تا ۵ سال ) – ۹۹

آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۶           آموزش یکشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۷               آموزش دوشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۸             آموزش سه شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۹               آموزش چهارشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۰         آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۳             آموزش …

ادامه مطلب

22 آوریل · خانه مدادرنگی · بدون دیدگاه

آموزش کلاس شب بو ( ۴ تا ۵ سال ) – ۹۹

آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۶             آموزش یکشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۷               آموزش دوشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۸         آموزش سه شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۹           آموزش چهارشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۰         آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۳               آموزش یکشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۴ …

ادامه مطلب

22 آوریل · خانه مدادرنگی · 3 دیدگاه

آموزش کلاس ارغوان ( ۳ تا ۴ سال ) – ۹۹

آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۶             آموزش یکشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۷               آموزش دوشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۸             آموزش سه شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۹             آموزش چهارشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۰           آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۳             …

ادامه مطلب

22 آوریل · خانه مدادرنگی · 2 دیدگاه

آموزش کلاس زنبق ( ۳ تا ۴ سال ) – ۹۹

آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۶             آموزش یکشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۷             آموزش دوشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۸           آموزش سه شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۹           آموزش چهارشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۰           آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۳               آموزش یکشنبه …

ادامه مطلب

22 آوریل · خانه مدادرنگی · بدون دیدگاه

آموزش کلاس ارکیده ( ۲ تا ۳ سال ) – ۹۹

آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۶       آموزش یکشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۷           آموزش دوشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۸               آمزش سه شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۹             آموزش چهارشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۰       آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۳           آموزش یکشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۴         …

ادامه مطلب

22 آوریل · خانه مدادرنگی · بدون دیدگاه

آموزش کلاس شقایق ( ۰ تا ۲ سال ) – ۹۹

آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۶     آموزش دوشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۸     آموزش چهارشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۰     آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۳       آموزش دوشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۵     آموزش چهارشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۱۷       آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۲۰       آموزش دوشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۲۲       آموزش چهارشنبه ۱۳۹۹٫۲٫۲۴       آموزش شنبه ۱۳۹۹٫۲٫۲۷     …

ادامه مطلب

22 آوریل · خانه مدادرنگی · بدون دیدگاه

سخنی با والدین …

سخنی با والدین   آموزش ۰ تا ۷ سال ارزش بسزائی برای رشد کودکان دارد در این شرایط که کودکان دلبندمان خانه نشین شده اند و از آموزش و مهد کودک و اجتماع دور شده اند بر آن شدیم تا برای هدفمند بودن کودکان در منزل برنامه شاد و آموزشی را در نظر گرفته تا …

ادامه مطلب

مهدکودک خانه مدادرنگی

ارتباط با مربیان حرفه ای و ایجاد رابطه دوستی عمیق با دیگر کودکان چیزی است که می تواند زندگی فرزندانمان را از همان کودکی رنگی کند. ما در خانه مدادرنگی تمام تلاشمان را می کنیم تا با کمک مربیان حرفه ای و به پشتوانه تجربه چندین ساله در این زمینه، رنگ خوشبختی را برای کودکان شما به ارمغان بیاوریم.

        

تماس با ما